Psikoteknik Raporu Nasıl Alınır

Psikoteknik raporu sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınabilir. Psikoteknik raporu almak isteyen kişiye müsait olduğu gün ve saatte randevu oluşturulur, randevu günü kurumda görevli psikolog tarafından psikoteknik test cihazında en az 1 saat süren teste alınır. Bu teste girebilmek için daha önce bilgisayar kullanmış olmaya veya bilgisayar kullanmayı bilmeye gerek yoktur. Test bittikten sonra test sonucu psikolog tarafından e-rapor sistemine kaydedilir. Daha sonra aday raporu onaylama yetkisi olan bir psikiyatrist muayenesinden geçerek raporunu onaylatır ve işlem tamamlanmış olur. Psikoteknik raporlarının geçerliliği 5 yıldır tarihi geçen raporların geçerliliği olmadığı için süre dolduğunda kişinin yeniden teste girip rapor alması gerekir. Yeni sistemde psikoteknik raporları e-devlet sistemine işlendiği için raporun kaybolması durumunda kişi kendi raporunu e-devlet sistemi üzerinden tekrar çıkartabilir.

Psikoteknik E-Rapor Sistemi

Psikoteknik e-rapor sitemi raporu Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve psikoteknik test sistemi eşliğinde en az 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur. Psikoteknik belgesi artık ıslak imzalı olarak verilmemekte e-rapor olarak düzenlenmekte ve e-devlet sisteminde görünmektedir.

Günümüzün gelişen tekno psikoteknik belgesi e-rapor kapsamına alınmış olup, sürücü testten çıktıktan sonra test sonucu sağlık bakanlığının düzenlediği sistem üzerinden testi uygulayan psikolog tarafından bilgisayar ortamında oluşturulmaktadır.

Psikoteknik belgesi, merkez de çalışan uygulayıcı psikolog tarafında sisteme e- rapor olarak yüklendikten sonra aday bir ay içerisinde herhangi bir psikiyatri hekimine giderek sürücülük için uygun şartlarda olup olmadığı ile ilgili muayene olarak test sonucu da göz önünde bulundurularak nihai sonucunu alır. Aday hekim muayenesinden sonra raporunu, hekimden ya da hastaneden alabilir.

Belgesini kaybeden aday kendi Türkiye cumhuriyeti vatandaşlık numarası ile e- devlet sistemine giriş yaparak  belgenin kodlu ve orijinal halini görüntüleyebilir ve belgeyi indirilerek kendisinden istenildiği vakit (iş vb sebeplerden ) bu belgeyi kullanabilmektedir.

VİYANA TEST SİSTEMİ

Trafik psikolojisinin alt dallarından biri olan psikoteknik, özellikle son zamanlarda yaratılan farkındalık ile giderek önem kazanmaktadır.

Viyana Test Sistemi (VTS), Dünya ve Türkiye çapında en yaygın olarak kullanılan ölçüm testidir. Sürücülerin güvenli bir sürüş için gerekli olan zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçülmektedir.

Bilgisayar tabanlı psikolojik değerlendirme testi olan Viyana test sistemi, toplam 9 alttestten oluşmaktadır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Kameralı sisteme geçilerek, kaydedilen testler İlçe ve İl Sağlık tarafından sürekli denetim altındadır.

TEST İÇERİKLERİ

Viyana Test Sistemi (VTS), zihinsel yetenek ve beceriler ile psikomotor yetenek ve beceriler olarak iki alt alanı toplam 9 testle ölçmektedir.

  1. TAVTMB (Görsel Bellek)
  2. COG (Sürekli Dikkat)
  3. DT (Tepki Hızı)
  4. SPM (Muhakeme)
  5. HMT (Hız & Mesafe Algısı)
  6. SIGNAL (Seçici Dikkat)
  7. LVT (Görsel Süreklilik)
  8. IVPE (Kişilik Testi)

İİB (İkili İşlem Becerisi)